Reservatiouns-Ufro

Chalet gët just un Scouten oder Jugendorganisatiounen verlount.

(Chalet ass nët fir eng Party oder Familjefeier verlounbar!)