Serie Coyotes

Während der Summervakanz geufen mir d’Scouten vun Colmar agelueden vir an enger belgsch Serie mat ze maachen. 7 Scouten vun eis waren do mat gaang.Mir hunn 11 Deeg vun eiser Vakanz zu Birtreng vun Moies un bis speit den Metten verbruecht. Et huet ons all ganz vill Spaß gemaach.