Historik

1982 am Juli, den Grupp Hirsch gët vum Adrienne Banz, Patrick Gondoin, Roger Infalt, Toutou Raus, Lucien Thill an Pol Van der Poel gegrënnt. Den Roger Infalt gët Gruppechef

1982 am September, 1. Versammlung

1983 am Juli, eischten Keier um Powow vun der FNEL an eischten Gruppecamp zu Woltz

1983 am September, eischten Comité mam Roby Watgen (Präsident), Charel Halsdorf (V-Präsident), Detzi Blau (Kaissier) an Toutou Raus.

1992 am September, 10-Joer-Feier; d’Hirsch kreien hieren Fändel an een neien Emblème

1996 Grondsteen vun onsem Chalet

1999 am Juli, Aweiung vun onsem Chalet

2001 am Juli, Powow vun der FNEL zu Colmar

2002 am Juli, Gruppecamp zu Kandersteg

2004 am September, AG vun der FNEL

2007 25-Joer-Feier vum Grupp Hirsch

2016 am September, Relance vum Grupp

 

zereck