Geschäfter am Duerf

Bäcker:

Boulangerie-Pâtisserie Christian Schumacher

2, rue d‘Ettelbruck

Tel: 26885539

 

Epicerie:

ABC Marché

4a, ave Gordon Smith

Tel: 2688601

 

Metzler:

Boucherie Sachsen

4a, ave Gordon Smith

Tel: 835290

 

zereck